پاسخ به پرسش #25233

این محصول پک و رام گلوبال می باشد